Udvalgene er som følger:
– Flyveudvalg
– Festudvalg
– Hangarudvalg
– PR udvalg

Flyveudvalg tilstræber årligt at lave følgende:
– et familierally
– et klubrally
– en landingskonkurrence
Familie rallyet er som ordet siger for hele familien en tur hvor alle uanset om man kan flyve eller ej kan deltage og være med til at løse opgaver og se efter billeder/mærker på turen.
Klubrallyet arrangeres efter konkurrencereglerne, så man her kan kåre årets mester. Ofte er det udefrakommende specialister, som står for selve planlægningen af rallyet, så alle kan deltage. I de senere år har man forsøgt at arrangere rallyet sammen med naboflyveklubberne, så der har været flere fly til stede, samtidig med at det store arbejde med at arrangere et rigtigt rally, er kommet flere til gode. I sådanne fælles arrangementer tæller kun egne medlemmer med i klubrallyet.
Til landingskonkurrencen ser vi hvem der kommer tættest på stregen, og efter 3 – 4 landinger kåres mesteren i årets landingskonkurrence.

Festudvalget vil til hvert arrangement sørge for forplejning og står ligeledes for indkøb af div. drikkevarer til klubhuset. Højdepunktet for nogle medlemmer er grillaften (oftest efter landingskonkurrencen) og Nytårskuren, hvor udvalgets medlemmer lader deres kreativitet komme andre til gode.

Hangarudvalget står for udlejning og tildeling af pladser i hangaren og tager vare på vedligeholdelse m.m

PR-udvalget foretager udsendelse af “Nyt fra Motorflyveklubben”, som indeholder klubbens orienteringer til medlemmerne, samt udsender Briefinger med halvårlige arrangementer, adresselister og andre oplysninger, som har interesse for medlemmerne. Vores hjemmeside www.billund-motorflyveklub.dk styres også af PR-udvalget, og her kan du finde stort set alle oplysninger om Billund Motorflyveklub.