Jens Kragskov og Lars B. Pedersen har den 25. april 2017 været til de sidste teori prøver ved Trafikstyrelsen og har her opnået fuld CB-IR teori som de to første piloter fra Billund Motorflyveklub.  Et meget stort TIL LYKKE fra Klubben til Jens og Lars for denne præstation.

CB-IR teorien giver mulighed for skoling til opnåelse af EIR (En-Route Instrument) såvel som CBIR (fuld instrument rating), i begge tilfælde kræves at GEN radio certifikat er på plads.  EIR indehavere må flyve IFR/IMC/VMC En Route, men må ikke starte eller ankomme i IFR/IMC konditioner, idet første og sidste del af flyvningen skal foregå VFR/VMC.  Idéen med denne rating er, at den er hurtigere at tage (minimum 15 skolingstimer og en praktisk prøve) og giver mere fleksibilitet ved gennemflyvning af skyområder eller ved dårlig sigtbarhed en-route.  Man kan anvende sit EIR om natten hvis man er indehaver af NAT rettighed.  Hvis man ønsker, at starte og lande i IFR/IMC konditioner skal man have fuld CB-IR rating som giver rettighed til at ”departe” i IFR konditioner samt lave ILS anflyvninger, hvilket kræver 40 timers skoling.  Men har man først EIR rating og opnået IFR timer på EIR/PIC basis gives der nedslag i skolingstimerne til CB-IR uddannelsen efterfølgende, så man f.eks kan tage det som en to-trins uddannelse om man ønsker dette.

Der er 6 andre piloter fra Billund Motorflyveklub undervejs med CB-IR teorien som forventes færdig inden sommer og det bliver spændende at se, hvornår den/de første BMK pilot(er) opnår en EIR eller CB-IR rating.