Om OS

Billund Motorflyveklub blev stiftet den 4. juli 1966 af nogle elever og instruktører fra de daværende flyveskoler i Billund.
Et væsentligt aktiv for klubben er den 13 pladser store hangar, som initiativrige medlemmer fik opført i klubbens første år.  Senere fulgte et klubhus i forlængelse af hangaren, så klubben fik rigtig gode faciliteter til de løbende klubarrangementer og afviklingen af flyveaktiviteter.  Klubben ejer hangar og bygninger, såvel som arealet vi ligger på.
Klublokalerne bruges flittigt til klubarrangementer, møder, samt til planlægning af flyvninger.  Vi har en briefing station med computer og printer, hvor piloterne har mulighed for at hente vejr, notams og anden relevant flyveinformation, samt et velfungerende køkken, hvor medlemmerne kan købe kaffe, sodavand m.v. og arrangere forplejning.

Billund Motorflyveklub er indehaver af egen Flyveskole med egen ATO certificering (Approved Training Organization).  Vi er således godkendt af Trafikstyrelsen til uddanne PPL (Private Pilot License) piloter og LAPL (Light Aircraft Private Pilot License) piloter hvad angår den praktiske skoling/flyveundervisning.  Skolens instruktører og kontrollanter kan også udføre PFC checks, flyve instruktør timer, forestå difference training, Nat VFR skoling og type omskolinger for klubbens piloter såvel som for piloter udefra.
Medlemstallet har gennem årene varieret fra 20 til 60 medlemmer og ligger typisk på omkring 50.  I 2016 var der 56 medlemmer tilknyttet Billund Motorflyveklub.

Klubben har en meget engageret medlems gruppe, som i løbet af både sommer- og vinterhalvåret laver mange forskellige klubarrangementer.  Det omfatter typisk klubaftener med fælles flyvning, klubrally arrangementer, dagsudflugter eller weekend ture til andre flyvepladser i Danmark eller i udlandet hvor vi oplever naturen, kulturen og lokale seværdigheder, samt der er typisk foredragsaftener i de mørke vinter måneder.  Der afholdes også et par arbejdsaftener i løbet af hver flyvesæson, hvor vi i fællesskab vedligeholder bygninger og arealer.

Velkommen i Billund Motorflyveklub !